:

Hvor må man brænde sankthansbål?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor må man brænde sankthansbål?
 2. Hvor er der Sankt Hans bål 2023 København?
 3. Hvornår er det Sct Hans aften 2023?
 4. Hvorfor tænder man bål til Sankt Hans?
 5. Hvad er bøden for at lave bål?
 6. Er bålfad lovligt?
 7. Hvor bliver der holdt Sankt Hans 2023?
 8. Hvorfor er der heks på bålet?
 9. Er Sankt Hans 2023 aflyst?
 10. Hvorfor brænder vi en heks på bålet?
 11. Hvorfor brændte vi hekse?
 12. Hvornår må man tænde bål i haven?
 13. Er det tilladt at tænde bål?
 14. Er Sankt Hans aflyst 2023?
 15. Er Sankt Hans samme dag hvert år?
 16. When is Sankt Hans day?
 17. When is Sankt Hans Aften?
 18. When is the Saint Hans bonfire in Marielyst?

Hvor må man brænde sankthansbål?

Arrangørerne af Skt. Hans bålet skal huske at overholde afstandsreglerne, når de bygger og afbrænder bålet med heksen på toppen.

Hvor er der Sankt Hans bål 2023 København?

Ta’ familien, vennerne eller kæresten med på Ofelia Plads, og vær med til at fejre årets korteste nat, når Jeudan og Det Kongelige Teater inviterer til Sankt Hans i samarbejde med Hotel Scandic Front og Admiral Hotel.

I løbet af aftenen kan der købes mad fra foodtrucks og lækre drikkevarer i caféerne på Ofelia Plads. Når mørket begynder at sænke sig, har vi æren af jurist og samfundsdebattør Natasha Al-Hariri, som holder årets båltale, inden det flydende bål tændes og Sanne Salomonsen synger for til Midsommervisen. Efterfølgende giver Sanne Salomonsen en koncert med sin kvartet, hvor de fremfører nogle af Sannes store numre som ’Kærligheden kalder’, ’Jeg er i live’ og ’Hvis du forstod’.

Hvornår er det Sct Hans aften 2023?

Gratis til personlige og kommercielle formål med tilskrivning. Tilskrivning er påkrævet.Hvordan tilskriver man?

Kopiér dette link, og indsæt det, hvor det er synligt, tæt på det sted, hvor du bruger ressourcen. Hvis det ikke er muligt, skal du placere det i sidefoden på din hjemmeside, blog eller nyhedsbrev eller i kreditafsnittet.

Hvorfor tænder man bål til Sankt Hans?

Mange danske traditioner kommer fra kristendommen. Sådan forholder det sig også med Sankt Hans. Den 24. juni er Sankt Hans Dag og dagen, hvor vi fejrer Johannes Døbers fødselsdag. Hans var en forkortelse af navnet Johannes. Johannes blev kaldt Døberen, fordi han var den, der døbte Jesus.

I Danmark har vi en tradition om at fejre helligdage aftenen forinden. Derfor holder vi Sankthansaften den 23. juni – om aftenen, selvom Johannes havde fødselsdag dagen efter.

Hvad er bøden for at lave bål?

Kommunen og politiet skal have besked, hvis der er planer om at tænde et sankthansbål et offentligt sted. Ved du hvordan man sikrer et bål?

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Er bålfad lovligt?

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Undersøg først med din kommune, om det er tilladt at have bål i haven. De fleste kommuner tillader ikke bål i parcelhushaver. Er det tilladt i di, kommune, at have en bålplads i haven, er det en række regler, du bør sætte dig ind i, før du går i gang. Der en nemlig begrænsninger for, hvor du må tænde bål, og hvor stort bålet må være.

Hvor bliver der holdt Sankt Hans 2023?

Kombiner sankthans og sjove forlystelser, når Tivoli Friheden sæt fut i bålet. Der vil være båltale fra Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard, og musikalsk underholdning af selveste Burhan G, da årets sankthansfest heldigt nok falder sammen med Tivoli Frihedens traditionsrige Fed Fredag-arrangement.

Kombiner sankthans og sjove forlystelser, når Tivoli Friheden sæt fut i bålet. Der vil være båltale fra Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard, og musikalsk underholdning af selveste Burhan G, da årets sankthansfest heldigt nok falder sammen med Tivoli Frihedens traditionsrige Fed Fredag-arrangement.

Traditionen tro tænder Kollegianerrådet og EFOREN op for sankthansbålet i Universitetsparken, som plejer at være ét af Aarhus’ største. Her er du uden tvivl garanteret masser af engangsgrill, dåseøl og god stemning blandt især byens studerende.

Traditionen tro vil spejderne i Brabrand atter tænde sankthansbålet ved Brabrand sø. De garanterer et børnevenligt arrangement med børnebål og snobrød, tombola, hvor du kan være heldig at fange en gevinst, og båltale ved Cresten Ibsen, som er tidligere formand for fællesrådet. Arrangementet starter 17.30.

Hvorfor er der heks på bålet?

Det er en forholdsvis ny tradition, at heksen kommer på toppen af sankthansbålet.

Et stempel som heks var livsfarligt i Danmark for 500 år siden.

Er Sankt Hans 2023 aflyst?

Gruppe vil genoptage Sankt Hans tradition Fra venstre: Kurt Nørgaard, Ib Møller Nielsen og Ronni Eriksen - Foto: René Lind Gammelmark

20. juni 2023

Hvorfor brænder vi en heks på bålet?

Vi har i Norden fejret Sankt Hans i mange tusind år. Vi fejrer Sankt Hans hvert år den 24. juni, men hvorfor fejrer vi egentlig Sankt Hans? Og hvorfor skal der brændes en heks på bålet?

Hvorfor brændte vi hekse?

Den "Sankt Hans", som sankthansaften er opkaldt efter, er Johannes Døberen. Ifølge Lukas-evangeliet i den kristne bibel var Johannes Døberen søn af præsten Zakarias og Elisabeth, der var i familie med Maria, Jesu mor. Johannes Døberen er særligt kendt, fordi han døbte Jesus i floden Jordan.

Den 24. juni er dagen, hvor man fejrer Johannes Døberens fødselsdag. Men i Danmark har vi tradition for at fejre vores helligdage aftenen før, hvilket er grunden til, at Sankthans traditionen tro bliver afholdt den 23. juni.

Johannes Døberens fødselsdag var en helligdag indtil 1770, hvor den sammen med andre små helligdage blev afskaffet under Helligdagsreformen.

Hvornår må man tænde bål i haven?

Camilla Matzen Schmidt • mar. 18, 2021

Knitrende flammer og snobrød over bål kan skabe rammerne for mange hyggelige stunder. Du skal dog være opmærksom på, at der er en række regler, du skal overholde, hvis du planlægger en bålaften i haven. Vi gør dig klogere her.

Er det tilladt at tænde bål?

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. er blevet revideret og det betyder at hidtidige faste krav om bålstørrelser og afstandskrav til bygninger er blevet lempet og udskiftet med generelle bestemmelser (§ 3-4), hvor der nu i stedet fastsættes krav om forsigtighed og ansvarlig i forbindelse med bål. Således lyder lovteksten nu at bål må etableres i “forsvarlig afstand fra brandbare overflader, brandbare genstande og brandbare oplag.” Det er ikke defineret i meter, hvad “forsvarlig afstand” er.

De nye krav har således mere generel karakter:Af § 3 fremgår i hovedtræk, at der skal udvises forsigtighed ved afbrænding af bål og det skal ske på en sådan måde at brandfaren forebygges eller formindskes. (sørg altid for et sikkert bålsted, hvor ilden ikke kan løbe).Der skal desuden sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder af ilden i tilfælde af brand. (f.eks. vand til rådighed, branddaskere, mobiltelefon, så der kan tilkaldes hjælp m.m.)Noget nyt er, at det ikke er tilladt at tænde bål, hvis det blæser med hård vind (10,8-13,8 m/s) eller derover.

Er Sankt Hans aflyst 2023?

Det er Beredskab Øst, som beslutter, om der må afholdes bål. Derfor følger Gladsaxe Kommune deres råd og vejledninger.

Beredskab Øst vurderer løbende den aktuelle tørke og brandfare i den forbindelse, og vil – i lighed med de øvrige kommuner og beredskaber i landet – foretage en endelig udmelding den 19. juni inden middag om, hvorvidt der vil være restriktioner i relation til de mange og større bål med sankthans aften.

Er Sankt Hans samme dag hvert år?

Sankthansaften har meget til fælles med valborgsaften 30. april, hvor man også tændte bål. Når skikken i dag kun knyttes til sankthans, kan grunden være kalenderreformen i 1700, hvor kalenderen rykkede 11 dage frem: halvanden uge om foråret kan betyde, at det blev for koldt til at sidde ude om aftenen.[2]

Ligesom juleaften er sankthansaften et levn af hedenske skikke, hvor årets korteste dag, vintersolhverv, og årets længste dag, sommersolhverv, blev fejret. Kristne missionærer og præster fik fortolket de gamle skikke, så de kunne bruges til at tjene kristendommen. I det 7. århundrede advarede Sankt Eligius de nykristne indbyggere i Flandern mod at fortsætte de hedenske ritualer.

Festen for Johannes Døberen blev i 400-tallet fastlagt til den 24. juni, som ud fra Lukasevangeliet fandt sted et halvt år før Jesu fødsel.[3] Sankthans regnes som en af de ældste kirkefester. Lyset fra bålet blev tolket som symbol på Johannes, som udpegede Kristus i en verden af mørke. De hedenske bål var nu velsignet af kirken til ære for Døberen, og katolsk liturgi indeholder velsignelser for bålet.[4]

Sankthans eller midsommer fejredes med sang og druk, især omkring helligkilderne. Kirsten Piils Kilde blev angiveligt fundet en midsommernat i 1583. Der var magi i luften, og havde man brug for planter med ekstra styrke, gjaldt det om at samle dem den nat. En rønnegren ophængt over døren beskyttede mod hekse. Ifølge folketroen kunne forelskede piger hænge to sankthansurter op under loftsbjælken for at se fremtiden. Voksede planterne bort fra hinanden, var der ikke håb om, at forelskelsen var gengældt. Voksede de derimod mod hinanden, så det lyst ud. Kvinder skulle passe på ikke at blive stukket af sankthansormen i løbet af festen. Det blev man angiveligt gravid af. I 1740'erne blev det forbudt at blusse på sankthansaften, men det viste sig umuligt at håndhæve forbuddet.[6]

Ved sankthans var helligkildernes magiske helbredelseskraft stærkest, og folk valfartede til dem i kildetiden fra sankthans til Mariæ bebudelsesdag (2. juli). Der var i nogle egne af landet tradition for at gå til hellige træer i denne tid, og der blev bl.a. på Lolland-Falster flettet blomsterkranse, som skulle hænges op i hellige træer.

Bålet skulle helst tændes med "vild ild" eller "nødild" (ild, som laves fra grunden).[7] På bålet har der siden 1920'erne begyndelse været placeret en figur, der ligner en heks.[8] Heksene flyver ifølge overleveringen til kendte heksebjerge som Bloksbjerg i Harzen, Hekkenfeldt (Hekla) på Island) og Lyderhorn i Bergen sankthansaften og -nat. Joachim Junges bog Den nordsjællandske Landalmues Characteer, Skikke, Meninger og Sprog fra 1798 nævner, at blus var udbredt på den tid.[9] Sankthansblus bestod af halmknipper fæstet til lange stænger. Folk løb så hen over markerne med disse fakler, kaldt "væk-ild", fordi den skulle skræmme svampe, hekse og trolde væk.[6]

When is Sankt Hans day?

The celebration always takes place on the evening of June 23rd, with Sankt Hans day being the following day, June 24th. It is therefore slightly after the actual midsummer, the solstice on June 21st.

When is Sankt Hans Aften?

Sankt Hans Aften, when people sing in chorus before lighting a giant bonfire and eating and drinking late into the light summer night, is one of the highlights of the Danish calendar. The celebration always takes place on the evening of June 23rd, with Sankt Hans day being the following day, June 24th.

When is the Saint Hans bonfire in Marielyst?

In Marielyst there is traditionally a Saint Hans bonfire in the square and on the beach. The fire on the beach will be lit at 21:30. The event lasts on the square from 20:00 to 24:00 and on the beach from 20:30 to 21:45. The venue is Marielyst Square and Beach, Marielyst Strandvej, 4873 Væggerløse 1.