:

Hvad kalder man en elefantunge?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad kalder man en elefantunge?
 2. Hvor stor er en elefant unge?
 3. Hvor meget vejer en nyfødt elefant unge?
 4. Hvor mange børn får en elefant?
 5. Hvad hedder en hunelefant?
 6. Hvorfor må man ikke ride på elefanter?
 7. Hvor klog er en elefant?
 8. Hvad er elefanter bange for?
 9. Kan en elefant få tvillinger?
 10. Hvilket dyr er kortest gravid?
 11. Hvad hedder en gammel elefant?
 12. Hvad er en ronkedor?
 13. Hvornår sover elefanter?
 14. Hvor meget IQ har en elefant?
 15. Hvordan husker en elefant?

Hvad kalder man en elefantunge?

Begge arter lever i familieflokke med en matriark, der fører an og tager beslutninger om, hvor flokken skal vandre hen for at finde føde. I familieflokken færdes hunnerne og ungdyrene, mens hannerne, når de bliver kønsmodne forlader flokken og strejfer om, enten alene eller i ungkarle-grupper. Den afrikanske elefant har størst ører og en flad pande.

Elefanter fødes med en ofte rødlig, sparsom hårvækst. Håret bliver mørkere med alderen, og med tiden slides det stort set væk de fleste steder. Dog ses hår næsten altid på hoved og hale.

Elefanter kommunikerer ved hjælp af kropssprog og meget dybe rumlelyde, som det menneskelige øre knapt kan opfatte. Ved hjælp af lydene kan elefanterne kommunikere med hinanden over meget store afstande – flere kilometer.

Plinius den Ældre skrev om dem: "Elefanterne har nogle egenskaber, man ikke engang ser så ofte hos mennesker, nemlig ærlighed, fornuft, retfærdighedssans og respekt for stjernerne, solen og månen." [1]

Hvor stor er en elefant unge?

I mars 2021 bestemte Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) at det man tidligere kalte den afrikanske elefanten, nå skal behandles som to ulike arter: savanneelefant og skogselefant.

Disse to nydefinerte artene lever i forskjellige deler av Afrika, henholdsvis på savannene i øst og sør, og skogene i Vest- og Sentral-Afrika.

Etter denne nye oppdelingen rangerer IUCN savanneelefanten som sterkt truet og skogselefanten som kritisk truet.

Afrikansk savanneelefant (Loxodonta africana africana) lever på savannene øst og sør i Afrika. Savanneelefanten er større enn skogselefanten. Den er lysere i fargen enn skogselefanten, og støttennene peker mer utover enn skogselefantens støttenner som peker nedover.

Savanneelefantene lever i store sosiale grupper, med fra fire til 14 elefanter i flokken.

Hvor meget vejer en nyfødt elefant unge?

Fakta om Elefanten

Elefanten er verdens største pattedyr på landjorden.En stor han kan veje 8 ton, den kan blive ca. 7 meter lang og ca. 4 meter høj. Hunelefanten bliver knap så stor.

Hvor mange børn får en elefant?

Elefanten er verdens største nulevende pattedyr på land. Prægtig og majestætisk er den, når den kampstensagtigt troner sig gennem savannen eller den asiatiske regnskov. Elefanten er et arbejdsdyr, der besidder massive kræfter. Den har ingen naturlige fjender andre end mennesket, og er således et yderst respekteret dyr af sine omgivelser. Der findes to slags afrikanske elefanter - skovelefanten og savanneelefanten, som er en del af "The Big Five" - og så findes der den indiske elefant. 

Hvad hedder en hunelefant?

De afrikanske elefanter har meget store ører. De bruger ørerne som vifter til at køle deres krop ned, når de har det varmt. Elefanten er et enormt dyr og har derfor brug for meget væske. Faktisk skal de drikke mellem 100 til 200 liter vand om dagen.

De er også ret sultne. En hunelefant spiser op til 250 kg mad om dagen, og en stor han spiser mellem 300 og 400 kg mad på bare én dag. De spiser mest af alt græs, men når der tørketid, spiser de kviste, bark og rødder. De bruger både deres fødder, snabel og stødtænder til at få rødderne op.

Hvorfor må man ikke ride på elefanter?

Det kan godt være, det ser hyggeligt ud at ride på en elefant gennem junglen og opleve naturen. Elefanter er majestætiske og smukke dyr, og det er naturligvis spændende at komme så tæt på dem.

Men få er klar over, hvad der sker, når turisterne ikke ser på. Netop derfor bør alle se dette.

Hvor klog er en elefant?

Hvor klog er en elefant?

„JEG tror ikke på at ’en elefant aldrig glemmer’,“ skriver Jim Williams i sin bog Elephant Bill. Ikke desto mindre har han stor agtelse for den intelligens disse kæmpemæssige dyr besidder, og som han havde lejlighed til at studere mens han var ansat i et teaktræsfirma i Burma. Jim fandt ud af at en elefant kan lære at reagere på 24 forskellige mundtlige ordrer samt en lang række tavse signaler gennem rytterens bevægelser. Det følgende handler om en elefant ved navn Bandoola og en burmesisk rytter ved navn Po Toke:

Hvad er elefanter bange for?

Rygtet om, at elefanter er bange for mus, går tilbage til den romerske forfatter Plinius den ældre. I hans bogværk “Naturhistorie”, hvori han samlede meget af den græske og romerske viden om naturen, er der et langt afsnit om elefanter.

Her skriver han bl.a., at elefanter ikke kan udstå mus og rotter og heller ikke vil røre ved foder, som disse dyr har været i berøring med. Det er dog svært at vide, hvad man skal lægge i dette udsagn, da flere påstande i bogen er utroværdige – som fx at der findes drager.

Kan en elefant få tvillinger?

", 3, [[

Den mandlige elefant omtales som en tyr, hunen som en ko og babyen som en kalv. Den mandlige elefant begynder at pare mellem 10 og 14 år, mens den kvindelige elefant begynder at parre sig mellem 12 og 15 år. Efter parring forbliver tyr og ko elefanter ikke sammen. Tyrelefanten parrer normalt med flere forskellige hunner.

Hvilket dyr er kortest gravid?

Da Australien og Sydamerika var landfast med sydpolen (tilsammen kaldt gundvanaland) vandrede de nuværende pungdyrs forfædre ud på begge kontinenter før de løsrev sig fra sydpolen og derfor der i dag pungdyr både i Australien og Sydamerika. I Sydamerika findes der dog kun to slags: Inkaspidsmus og pungrotterne hvoraf nogle arter faktisk ingen pung har mere.

Pungrotterne har verdensrekord i korteste drægtighed blandt pattedyr, idet nogle arter føder deres unger kun 13 dage efter parringen.

Hvad hedder en gammel elefant?

Begge arter lever i familieflokke med en matriark, der fører an og tager beslutninger om, hvor flokken skal vandre hen for at finde føde. I familieflokken færdes hunnerne og ungdyrene, mens hannerne, når de bliver kønsmodne forlader flokken og strejfer om, enten alene eller i ungkarle-grupper. Den afrikanske elefant har størst ører og en flad pande.

Elefanter fødes med en ofte rødlig, sparsom hårvækst. Håret bliver mørkere med alderen, og med tiden slides det stort set væk de fleste steder. Dog ses hår næsten altid på hoved og hale.

Elefanter kommunikerer ved hjælp af kropssprog og meget dybe rumlelyde, som det menneskelige øre knapt kan opfatte. Ved hjælp af lydene kan elefanterne kommunikere med hinanden over meget store afstande – flere kilometer.

Plinius den Ældre skrev om dem: "Elefanterne har nogle egenskaber, man ikke engang ser så ofte hos mennesker, nemlig ærlighed, fornuft, retfærdighedssans og respekt for stjernerne, solen og månen." [1]

Hvad er en ronkedor?

En ronkedor er en syg eller gammel hanelefant, der isolerer sig fra flokken, når hans helbred gør, at han ikke længere kan opretholde sin dominerende status i flokken. At dette fænomen ikke er nemt at genfinde på savannen, samt at der er adskillige andre versioner af metaforen, betyder ikke så meget - Simon Sjørup Simonsen (SSS) har med dette udtryk formået at indfange og beskrive et alment kendt adfærdsmønster hos syge mænd, nemlig isolation og distancering ved alvorlig sygdom. At metaforen har vist sig levedygtig, viser udgivelsen af denne bog, der er baseret på SSS' ph.d.-afhandling fra 2004.

Bogen beskriver et humanistisk sundhedsforskningsprojekt, der belyser forholdet mellem sygdom og sundhed på den ene side og maskulinitet på den anden side samt deres indbyrdes påvirkning. Bogen tager udgangspunkt i kvalitative interviews med 13 mænd i alderen 30 år og opefter. Ud fra disse interviews opstilles ronkedormodellen, som så diskuteres i forhold til andre teorier inden for området.

Hvornår sover elefanter?

Elefant. Husker hvert eneste vandhul. Elefanter glemmer efter sigende aldrig, og det er korrekt, at dyrene har en god hukommelse. Gamle dyr bliver ofte flokledere, da de kan huske vandreruter, placeringen af vandhuller og fødekilder – viden, de har indsamlet og gemt i hjernen i løbet af et langt liv.

Kvæg og heste skal som udgangspunkt have et læskur/bygning at ind i, hvis de er ude mere end 12 timer i døgnet om vinteren eller i vinterlignende vejr. Dermed er de dyr, som kun er ude i dagtimerne, ikke omfattet. Normalt er et tilstrækkeligt godt læskur overdækket og har tre tætte sider.

Årsagen er, at store dyr skal bruge længere tid på at komme op i fart, og dermed løber de tør for energi, inden de opnår en hastighed, som deres store muskler ellers tillader. Annonce: Mindre dyr har på den anden side slet ikke musklerne til at kunne løbe, svømme eller flyve så hurtigt.

Otte år er ingen tid At elefanter husker, hvad de har lært, fremgår også af et forsøg fra starten af 1970’erne. I 1964 havde psykologen Leslie Squier trænet tre elefanter fra Portland Zoo i USA i at skelne mellem lyse og mørke objekter.

Hvor meget IQ har en elefant?

Forskere har nu fundet ud af hvordan elefanter laver deres trompetlignende lyde, men også hvordan de helt dybe infralyde, som er uhørlige for det menneskelige øre, men som elefanter kan høre på op til ti kilometers afstand. Det skriver Science på deres hjemmeside.

Man har kendt til elefanternes infralyde siden firserne, og man mener elefanterne bruger lydene til at alarmere artsfæller om fare, kalde på mage eller unge eller til at skræmme andre elefanter – for eksempel en konkurrerende han – væk. Lydene befinder sig i området 0-20 hertz og er altså ikke mulige at høre for mennesker.

Hvordan husker en elefant?

Bernhard Rensch startede med at præsentere elefanten for to bokse, som den kunne vælge imellem. Den ene havde en cirkel på, den anden et kryds. Kun den med krydset rummede mad, og det havde elefanten lært efter 330 forsøg.

Nu valgte elefanten altid boksen med krydset, så den kunne få fat i godbidden indeni. Biologen introducerede 38 nye symboler for den, og elefanten blev ret hurtigt ferm til altid at vælge en boks med et symbol, der betød mad.

Næsten 600 gange i træk valgte den rigtigt, når den blev præsenteret for to bokse, hvor kun den ene rummede en lækkerbisken. Den kunne også vælge den rigtige boks ud af fire, hvoraf kun den ene havde et symbol, der betød mad.