:

Hvor kan man se dinosaurer i Danmark?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor kan man se dinosaurer i Danmark?
 2. Hvor kan man se dinosaurer i København?
 3. Hvor er Tristan Otto udstillet?
 4. Hvor kan man se dinosaur skeletter?
 5. Er der fundet dinosaur i Danmark?
 6. Hvad er den farligste dinosaurer?
 7. Hvem ejer Tristan Otto?
 8. Hvad kan man se på Tristan Ottos skelet?
 9. Hvornår døde den sidste dinosaur?
 10. Hvornår uddøde de sidste dinosaurer?
 11. Hvor lang tid siden er det at der levede dinosaurer i Danmark?
 12. Hvilke dinosaurer er kødædende?
 13. Hvor meget koster en T Rex?
 14. Hvad hedder Tyrannosaurus rex?
 15. Hvilket dyr er tættest på dinosaur?

Hvor kan man se dinosaurer i Danmark?

I dag er skelettet ejet af to udlandsdanskere, som købte det i 2015. Siden købet har skelettet været udstillet på Museum für Naturkunde i Berlin.

Men nu er Tristan Otto flyttet til Danmark sammen med fem andre dinosaur-fossiler.

Hvor kan man se dinosaurer i København?

I dag er skelettet ejet af to udlandsdanskere, som købte det i 2015. Siden købet har skelettet været udstillet på Museum für Naturkunde i Berlin.

Men nu er Tristan Otto flyttet til Danmark sammen med fem andre dinosaur-fossiler.

Hvor er Tristan Otto udstillet?

Tristan Otto is the only original skeleton of a T. rex in Europe to date. The twelve- metre-long and four-metre-high deep black skeleton of the predatory dinosaur from the Upper Cretaceous period was found in 2010 in the Hell Creek Formation in Montana, USA. It is among the best-preserved Tyrannosaurus rex specimens worldwide.

Tristan Otto bears the names of the owners‘ sons. The precious fossil is available to the Museum für Naturkunde for research and exhibition for the coming years. The skeleton remains private property, but is given an inventory number by the Museum. As MB.R.91216 this Tyrannosaurus find is identifiable in scientific terms and its data can be accessed.

Hvor kan man se dinosaur skeletter?

Der skal ikke bedrives forskning på de udstillede dino-skeletter, men udstillingen er alligevel en god anledning til at se lidt nærmere på dino-forskningen.

Hvis du har fulgt lidt med, vil du vide, at vores forestilling om dinosaurer har ændret sig ret grundlæggende de seneste 10 til 20 år. Jesper Milán, museumsinspektør, palæontolog og forsker ved Geomuseum Faxe, fortæller:

»Siden begyndelsen af 1800-tallet har man set dinosaurer som forvoksede firben, og det billede går hele vejen op til Jurassic Park-filmene, der kommer i 1990’erne,« fortæller han.

Da Abdi Hedayat, klædt i hvid kittel og kondisko, viser rundt i museets lokaler, hvor dino-udstillingen skal finde sted, stopper han også op i et rum med et par udstoppede fugle.

»En af pointerne i udstillingen er også at formidle den nye forståelse af dinosaurer, vi har fået i dag. At de jo bare er en form for meget tidlige og forvoksede fugle,« siger han.

Abdi Hedayat er 44 år og ‘knoglesamler’ på 20. år. Han har samlet alt fra mus til hvaler, der er hans speciale, men aldrig dinosaurer – ikke før nu.

Er der fundet dinosaur i Danmark?

Det allerførste dinosaurfund i Danmark var denne tand fra rovdinosauren Dromaeosauroides bornholmensis, den første af sin art, og derfor navngivet efter findestedet. Navnet betyder hurtigtløbende øgle fra Bornholm, og den er det ældste fund fra en Dromaeosaur (en særlig type mellemstor rovdinosaur) i Europa. Til højre kan du se, hvor tanden formentlig har siddet. Det er den øverst i munden. Tand nr. to blev fundet i 2008 og menes måske at stamme fra samme art (se mere om den tand længere nede).

Tanden blev fundet på Bornholm i år 2000, af gymnasieelev Eliza Estrup. Nærmere bestemt i Carl Nielsens Grusgrav ved Robbedale i laget Jydegård Formationen, der er ca. 140 mio. år gammelt og aflejret i Tidlig Kridt.

I sommeren 2004 var geolog Jesper Milán fra Geomuseum Faxe hjælpelære på en geologistudietur til Bornholm. Her gik han en tur på stranden foran Pyritsøen og fik øje på et forstenet fodspor fra forbenet på pansret dinosaur. “Det kan ikke være så let, det kan ikke passe,” tænkte han og gik videre, men da han kiggede igen på tilbagevejen, var der altså ingen tvivl: Det var et tydeligt dinosaurspor.

Fodsporet vender opad, fordi det naturlige fodspor fra dinosauren er blevet fyldt op med sand. Sandet er med tiden hærdet og blevet til sten, og det er den sten med en naturlig afstøbning af aftrykket, som er endt på stranden. Sporet har fem små, korte tæer, som er karakteristisk for visse typer pansrede dinosaurer.

Sporet er ca. 170 mio. år gammelt og stammer fra Bagå Formationen, som er aflejret i midten af Jura. Da sporet var bragt til Geologisk Museum i København, tog Jesper og kollegerne en afstøbning af det, så man kunne se fodsporet, som det har set ud, da det blev sat (foto nederst th.). De fem tæer er afmærket med pile.

Som om det ikke var nok, fortsatte Jesper Miláns held den samme dag på den bornholmske strand. Bag på en stor sten sad der nemlig to aftryk af fodspor fra bagbenene på en stor sauropod. Især på sporet tv. er de fire små tæer tydelige. På billedet vender begge spor med tæerne nedad. Ligesom sporet fra den pansrede dinosaur lige herover er sporene naturlige afstøbninger, og derfor fremstår de i positiv form, så at sige.

Sporene er ligesom sporet fra den pansrede dinosaur fra den ca. 170 mio. år gamle Bagå Formation, som er afsat i midten af Jura.

Hvad er den farligste dinosaurer?

Udforskningen af Saharas ældgamle verden begyndte i Egypten, da den tyske palæontolog Ernst Freiherr Stromer von Reichenbach i 1911 krydsede Saharas ørken i sin søgen efter fossiler af klodens tidligste pattedyr.

Målet var Bahariya-oasen, omkring 400 kilometer sydvest for Cairo – en forsænkning i landskabet, som strækker sig over 2000 kvadratkilometer og er kendt for geologiske klippelag fra kridttiden.

I stedet for pattedyr fandt han en guldåre af fossiler fra hidtil ukendte dinosaurer. Stromer var en videnskabsmand – altid detaljeret og nøgtern i sine noter. Alligevel afslører hans dagbog en vis overraskelse på siderne fra den 18. januar 1911.

80 år efter de første fund var Saharas forhistoriske giganter næsten gået i glemmebogen. Men en serie af spektakulære opdagelser har nu givet de nordafrikanske dyr stjernestatus i forskernes verden.

Hvem ejer Tristan Otto?

Tyrannosaurus rex "Tristan Otto" at Museum für Naturkunde by Carola Radke (MfN)Museum für Naturkunde Berlin

Who is Tristan?

Hvad kan man se på Tristan Ottos skelet?

Tyrannosaurus rex er kommet til Danmark. Ikke kun for at blive beskuet af måbende børn, men også for at skabe debat, fortæller museumsdirektør Peter C. Kjærgaard.

Nedlukningen af det danske samfund ramte også en ekstraordinær udstilling på Statens Naturhistoriske Museum i København.

Hvornår døde den sidste dinosaur?

Etymologi Navnet kommer af græsk deinos 'frygtelig, vældig' og sauros 'øgle'.

Betegnelsen Dinosauria blev første gang brugt af den britiske anatom Richard Owen i 1841. Efter 1920 ophørte de fleste palæontologer med at anvende betegnelsen. Gruppen blev nu regnet for en kunstig samlegruppe, da de to hovedlinjer, Saurischia og Ornithischia, ikke mentes at være nært beslægtede. I dag er Dinosauria genrejst, men nu som en underklasse i Archosauria. Archosauria betyder "Herskende øgle" og er en gruppe der opstod i slutningen af Permtiden. Archosauria delte sig i to hovedgrupper kaldet Avemetatarsalia som betyder "fugleankler" fordi mellemfodsknoglerne fungere som et hængsel der kun kan bevæges frem og tilbage og kræver en lodret ben stilling når man går. Avemetatarsalia indeholder flyveøglerne og dinosaurgruppen. Den anden gruppe Crurotarsi "kryds-ankler" har navnet fordi mellemfodsknoglerne tillader en roterende bevægelse som er nødvendig når man går med bred ben stilling som krokodiller. Nulevende archosaurer omfatter krokodillerne og fuglene, som er hinandens nærmeste nulevende slægtninge, trods de store forskelle mellem grupperne; fuglene nedstammer direkte fra små rovdinosaurer.

Mange undersøgelser har siden 1970'erne fastslået, at Dinosauria udgør en naturlig slægtskabsgruppe, hvor alle medlemmer deler en række avancerede træk. Alle dinosaurer havde opret gang, hvilket adskiller dem fra krybdyrene, og benene var placeret inde under kroppen. Benenes led fungerede som hængsler og tillod ikke megen bevægelse til siderne. Med den oprette gang blev bækkenet forstærket ved sammenvoksning med en ekstra ryghvirvel; hos senere linjer forstærkedes bækkenet yderligere.

Dinosaurerne opstod formentlig midt i Trias (245-208 millioner år før nu), og de ældst kendte former stammer alle fra Sydamerika. Det er uklart, hvorfor dinosaurerne overtog Jorden, men på grænsen mellem Trias og Juratiden forekom en masseuddøen, hvor mange af de krokodillelignede former der hidtil havde været dominerende på landjorden forsvandt, hvorved der blev plads til dinosaurerne. Måske udkonkurrerede dinosaurerne simpelthen de andre former. På kort tid opstod mange nye former, og de spredte sig hurtigt over hele Jorden. Den rottestore Marasuchus fra Argentina er en af de tidligste dinosaurer; et adræt rovdyr, der levede for ca. 235 millioner år siden.

Hvornår uddøde de sidste dinosaurer?

Etymologi Navnet kommer af græsk deinos 'frygtelig, vældig' og sauros 'øgle'.

Betegnelsen Dinosauria blev første gang brugt af den britiske anatom Richard Owen i 1841. Efter 1920 ophørte de fleste palæontologer med at anvende betegnelsen. Gruppen blev nu regnet for en kunstig samlegruppe, da de to hovedlinjer, Saurischia og Ornithischia, ikke mentes at være nært beslægtede. I dag er Dinosauria genrejst, men nu som en underklasse i Archosauria. Archosauria betyder "Herskende øgle" og er en gruppe der opstod i slutningen af Permtiden. Archosauria delte sig i to hovedgrupper kaldet Avemetatarsalia som betyder "fugleankler" fordi mellemfodsknoglerne fungere som et hængsel der kun kan bevæges frem og tilbage og kræver en lodret ben stilling når man går. Avemetatarsalia indeholder flyveøglerne og dinosaurgruppen. Den anden gruppe Crurotarsi "kryds-ankler" har navnet fordi mellemfodsknoglerne tillader en roterende bevægelse som er nødvendig når man går med bred ben stilling som krokodiller. Nulevende archosaurer omfatter krokodillerne og fuglene, som er hinandens nærmeste nulevende slægtninge, trods de store forskelle mellem grupperne; fuglene nedstammer direkte fra små rovdinosaurer.

Mange undersøgelser har siden 1970'erne fastslået, at Dinosauria udgør en naturlig slægtskabsgruppe, hvor alle medlemmer deler en række avancerede træk. Alle dinosaurer havde opret gang, hvilket adskiller dem fra krybdyrene, og benene var placeret inde under kroppen. Benenes led fungerede som hængsler og tillod ikke megen bevægelse til siderne. Med den oprette gang blev bækkenet forstærket ved sammenvoksning med en ekstra ryghvirvel; hos senere linjer forstærkedes bækkenet yderligere.

Dinosaurerne opstod formentlig midt i Trias (245-208 millioner år før nu), og de ældst kendte former stammer alle fra Sydamerika. Det er uklart, hvorfor dinosaurerne overtog Jorden, men på grænsen mellem Trias og Juratiden forekom en masseuddøen, hvor mange af de krokodillelignede former der hidtil havde været dominerende på landjorden forsvandt, hvorved der blev plads til dinosaurerne. Måske udkonkurrerede dinosaurerne simpelthen de andre former. På kort tid opstod mange nye former, og de spredte sig hurtigt over hele Jorden. Den rottestore Marasuchus fra Argentina er en af de tidligste dinosaurer; et adræt rovdyr, der levede for ca. 235 millioner år siden.

Hvor lang tid siden er det at der levede dinosaurer i Danmark?

Dinosaurerne varierede i størrelse fra hønsestore arter til kæmpestore sauropoder. Argentinosaurus er for tiden det største kendte landdyr nogensinde. Dog kan brachiosauren ultrasaurus på basis af lårbensknoglens dimensioner have vejet op til 130 ton, hvilket ville give den titlen.

Visse andre krybdyr kaldes ofte for dinosaurer af lægfolk, selvom de ikke er det:

 • Plesiosaurerne (svaneøgler),
 • Pliosaurerne (korthalsede svaneøgler),
 • og Ichtyosaurerne (hvaløgler) var euryapsider der var havlevende reptiler.
 • Mosasaurer (piratøgler) tilhører Lepidosauria ligesom slanger og firben.
 • Dimetrodon er synapside pattedyrslignende krybdyr fra Perm.
 • Pterosaurer (flyveøgler) er ornithodirer ligesom dinosaurerne og er en søstergruppe.

Dinosaurerne opdeles tidligere i to ordener som inddelt nedenfor, men denne inddeling gælder formentlig ikke længere, idet en stor undersøgelse med dansk deltagelse har taget hensyn til 457 forskellige træk og kommet frem til nye slægtskaber, jvf “Den nye analyse ryster 130 års dogma ved at flytte den store gren af rovdinosaurer, Theropoda (lilla), som i det gamle billede lå hos de øglehoftede Saurichia (lysegrøn), over til de fuglehoftede Ornithischia (blå). Den nye gruppe (lilla+blå) kalder forskerne Ornithoscelida,” se figuren i ref.[1][2]

Hvilke dinosaurer er kødædende?

De kødædende dinosaurer, der var inkluderet blandt theropoderne, var de største rovdyr på Jorden. De var kendetegnet ved at have meget skarpe tænder, frygtindgydende kløer og et gennemtrængende blik, typisk for en morder.

Nogle af disse væsner foretrak at jage alene, mens andre jagede i grupper. På samme måde var der blandt denne brede gruppe af kødædende dinosaurer en slags rangordning, der placerede de mest glubske og aggressive øverst. Sådan var deres vildskab, at de endda kunne spise deres mindre slægtninge.

Den samme skala reserverede de lavere positioner til skabninger, der fodrede sig med andre dinosaurer, også mindre, men dybest set planteædere. Selvom de også plejede at spise insekter eller fisk.

Dette er et meget ofte stillet spørgsmål. Det ville dog ikke være korrekt at tale omtyper af kødædende dinosaurer”, da der ikke er en sådan klassificering. Måske skyldes det, at begreberne "type" og "navn" er forvekslet.

Det, der eksisterer, er en kategorisering, der generelt refererer til to typer dinosaurer, som samler dem, der baserede deres kost på kød, såvel som dem, der spiser græs eller løv. Dette gøres under hensyntagen til formen af ​​hofterne på disse væsner. På denne måde en af ​​de typer dinosaurer Det er "Fuglehoften" eller Ornithischio.

Definitionen kommer fra den rektangulære form, som dit bækken antager, som i Flyvende dyr. Den anden type er "Lizard Hip" eller Saurisquio. For sådan et navn påvirker, at hans bækken lænede sig frem og tegnede en trekant, ligesom i firben.

Hvor meget koster en T Rex?

Han tilføjer, at ‘overpræparering’ af dinosaurfossiler er noget, der ses ofte i privat handel med fossiler.

»Det sker, når der kommer købere ind over fossilerne, der ingen videnskabelig interesse har, men kun vil tjene penge. Man vil have fossilerne til at se godt ud, så de er nemmere at sælge, men det betyder ofte, at man desværre mister noget af den forskningsmæssige værdi,« siger Jesper Milàn.

Her ligger et element fra en tjeneste, der bruger cookies. Du skal derfor acceptere cookies for at se indholdet. Tryk her for at indstille cookies.

Salget af ‘Trinity’ har da også vakt vrede blandt udenlandske forskere, der har sat spørgsmålstegn ved, om privat ejerskab over vigtige fossiler er en god ide.

Her er kritikken gået på, at det ved privat ejerskab således er op til enkeltpersoner, hvem der har adgang til skelettet, og hvem der ikke har.

Hvad hedder Tyrannosaurus rex?

In CoComelon LIVE! JJ's Journey, JJ and his family and friends are putting on a show and they’re all very excited. Join all your favourite characters for a toe-tapping, fun-filled journey through the world of CoComelon.

Hvilket dyr er tættest på dinosaur?

Dinosaurerne varierede i størrelse fra hønsestore arter til kæmpestore sauropoder. Argentinosaurus er for tiden det største kendte landdyr nogensinde. Dog kan brachiosauren ultrasaurus på basis af lårbensknoglens dimensioner have vejet op til 130 ton, hvilket ville give den titlen.

Visse andre krybdyr kaldes ofte for dinosaurer af lægfolk, selvom de ikke er det:

 • Plesiosaurerne (svaneøgler),
 • Pliosaurerne (korthalsede svaneøgler),
 • og Ichtyosaurerne (hvaløgler) var euryapsider der var havlevende reptiler.
 • Mosasaurer (piratøgler) tilhører Lepidosauria ligesom slanger og firben.
 • Dimetrodon er synapside pattedyrslignende krybdyr fra Perm.
 • Pterosaurer (flyveøgler) er ornithodirer ligesom dinosaurerne og er en søstergruppe.

Dinosaurerne opdeles tidligere i to ordener som inddelt nedenfor, men denne inddeling gælder formentlig ikke længere, idet en stor undersøgelse med dansk deltagelse har taget hensyn til 457 forskellige træk og kommet frem til nye slægtskaber, jvf “Den nye analyse ryster 130 års dogma ved at flytte den store gren af rovdinosaurer, Theropoda (lilla), som i det gamle billede lå hos de øglehoftede Saurichia (lysegrøn), over til de fuglehoftede Ornithischia (blå). Den nye gruppe (lilla+blå) kalder forskerne Ornithoscelida,” se figuren i ref.[1][2]