:

Er der toilet i Holmens Kirke?

Indholdsfortegnelse:

 1. Er der toilet i Holmens Kirke?
 2. Hvor mange er der plads til i Holmens Kirke?
 3. Hvem er bisat fra Holmens Kirke?
 4. Hvad bliver Holmens Kirke brugt til i dag?
 5. Kan man have shorts på i kirke?
 6. Kan man blive begravet i Holmens Kirke?
 7. Kan man bare gå ind i en kirke?
 8. Kan man blive gift i Holmens Kirke?
 9. Hvilken kirke er den mindste i Danmark?
 10. Hvorfor må man ikke klappe i en kirke?
 11. Hvad må man ikke i en kirke?
 12. Hvad koster det at blive begravet på en kirkegård hvis man ikke er medlem af folkekirken?
 13. Hvor bliver man begravet hvis man ikke er kristen?
 14. Kan man blive begravet uden kirke?
 15. Hvor meget koster det at blive gift i en kirke?

Er der toilet i Holmens Kirke?

Holmens Kirke er åben for besøgende mandag-lørdag kl. 10-16, søndage kl. 12-16, øvrige helligdage: 12-14 (der tages forbehold for lukning på grund af kirkelige handlinger)

Kirkekontoret er Ã¥bent tirsdag, onsdag og torsdag 10-13 tlf. 3313 6178 / 2222 8228 Henvendelse til kordegn kan uden for Ã¥bningstid ske til: [email protected]

Hvor mange er der plads til i Holmens Kirke?

I middelalderen lå Bremerholm nord for Slotsholmen i København. Den holm (ø) kaldes i daglig tale Holmen. I 1500-tallet blev det indre sejlløb, Dybet, fyldt op, så området teknisk set ikke længere var en ø. En kanal – Holmens Kanal – gik fra Slotsholmskanalen omtrent fra den nuværende Børsbro til, hvor det Kgl. Teater nu ligger. Den gav sammen med Nyhavn den ydre del af området karakter af en halvø. På denne halvø anlagde Christian d. 3. et orlogsværft, som blev synonymt med navnet Holmen.

Da orlogsværftet flyttede til Nyholm på Christianshavn, flyttede navnet Holmen med, og Bremerholm blev derefter kaldt Gammelholm, et navn der er gået af brug. Holmens Kanal blev fyldt op i 1860'erne, men navnet lever videre som gadenavn lige som Bremerholm.

Holmens Kirke fremstår i dag i stort set den form, som den fik ved renoveringen i 1872. Dette gælder dog ikke overfladen på murværket, som dengang blev renset af og pudset rødt med malede fuger. I dag står korsbygningen med en bemaling i en rød grundtone, men med enkelte sten malet i gule og violette nuancer i et system, der er så "systematisk tilfældigt", at det ser meget kunstigt ud. Vestgavlen har undgået denne skæbne og fremstår i en blakket teglrød farve. Fugerne er malet grå, og vinduer og hjørner er markeret med sandstensbeklædning. Det store kapel og de mindre tilbygninger står i deres oprindelige blankmur.

Vinduerne er i klart glas og for størstedelen jernindfattede. Undtagelsen er de nederste vinduer i østgavlen, som har sandstensindfatning.

Tagene på kirken og de mindre tilbygninger er tækket med sortglaserede teglsten. Spiret er beklædt med kobber i lighed med den lille tagrytter på den store skriftestols tag.

Hvem er bisat fra Holmens Kirke?

Lone Dybkjær bisættes fra Holmens Kirke i København, tirsdag den 28. juli 2020. Tidligere miljøminister og medlem af EU-Parlamentet Lone Dybkjær blev 80 år gammel.

Lone Dybkjær bisættes fra Holmens Kirke i København, tirsdag den 28. juli 2020. Tidligere miljøminister og medlem af EU-Parlamentet Lone Dybkjær blev 80 år gammel. Hun var gift med tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

Hvad bliver Holmens Kirke brugt til i dag?

11. februar 2014

Holmens Kirke og Nationalmuseet er nu færdige med undersøgelserne i forbindelse med kirkens nye tilbygning. Museets arkæologer har udgravet over 180 grave og afdækket flere spor af den ankersmedje, som blev ombygget til Holmens Kirke. Nationalmuseets undersøgelser ved Holmens Kirke er nu afsluttede og har afsløret mange spændende fund helt tilbage fra 1500-tallet og frem til 1800-tallet. Museets udgravninger ved kirken gik i gang i midten af august 2013 som led i forarbejdet til kirkens nye tilbygning, der kommer til at ligge diskret syd for kirken mellem to af dens ”korsarme”.

Kan man have shorts på i kirke?

Bør en præst selv kunne vælge, om han/hun vil have kondisko, sandaler fra birkenstock eller anden form for fodtøj på i kirken? Dette har tidligere været det helt store samtaleemne, da en præst fra Nordjylland blev forbudt at have kondisko på til gudstjeneste.

Kan man blive begravet i Holmens Kirke?

Der vil være adgang for alle til begravelsen, men den øverste del af kirken vil være forbeholdt familie og venner.

Det er familiens ønske, at der ikke tages billeder i kirken.

Kisten vil efterfølgende blive kørt til Holmens kirkegård, hvor der vil være jordpåkastelse.

Kan man bare gå ind i en kirke?

Hvor mange går egentlig i kirke en helt almindelig søndag? Flere end du måske tror - og alligevel forsvindende få, viser en optælling, som avisen har lavet i midtjyske kirker.

1,5 procent. Sådan lyder svaret på dette spørgsmål:

Kan man blive gift i Holmens Kirke?

For at blive viet i Holmens Kirke skal man bo i sognet, have tilknytning til Søværnet eller på anden måde være knyttet til kirken.

Hvis man ønsker at blive viet i Holmens Kirke, henvender man sig til kordegnen for at aftale tidspunktet for vielsen. Nogle uger før vielsen bliver det kommende brudepar kontaktet af præsten for at aftale et tidspunkt for en samtale om vielsen.

Hvilken kirke er den mindste i Danmark?

Danmark 03.04.10 Kl. 01:00

For nylig skrev vi, at Venø Kirke efter flere års kamp med Lodbjerg Kirke nu officielt kan kalde sig landets mindste. Det medgiver sognepræsten i Lodbjerg på sin vis i dette indlæg, han har sendt til os -- og tilføjer, at hans sogn til gengæld er landets mindste

Hvorfor må man ikke klappe i en kirke?

Menighedsrådet i Skanderborg Sogn har haft en diskussion om, man må klappe i kirken, hvis koret fx synger en sang.

Skal altervinen skiftes ud? Skal præstegården have nyt tag? Eller skal graveren have sig en hjælper? Et menighedsråd skal tage stilling til alt mellem himmel og jord, men menighedsrådet i Skanderborg Sogn har alligevel behandlet et spørgsmål af lidt anderledes karakter.

Hvad må man ikke i en kirke?

Mennesket skal ligne Gud, og derfor er vi skabt som mand og kvinde. Skabt til at elske, fordi Gud er kærlighed. Skabt til fællesskab, trofasthed, frugtbarhed, enhed. Når Gud nu har skabt mennesket som mand og kvinde, så er det selvfølgelig også Ham, som har skabt seksualiteten og sexlivet. Derfor er det godt.

På Bibelens første sider fortælles om universets skabelse (1 Mos 1-2). Man skal selvfølgelig ikke tage skabelsesberetningen helt bogstaveligt: Kirken tror ikke at verden blev skabt på 6 dage! Det kan sagtens tænkes, at det hele startede med Big Bang for 15 milliarder år siden. Men hvem står bag dette Big Bang, hvem satte hele den fantastiske proces i gang og har fulgt den lige siden? Kirken tror, at Gud har skabt alt. At det er Ham som står bag universets millioner af galakser. At det er Ham, som har ladet jorden udvikle sig til den smukkeste blå planet. At det er takket være Ham, at jordens natur er fuld af skønhed og harmoni. At Han er livets Gud.

Hvad koster det at blive begravet på en kirkegård hvis man ikke er medlem af folkekirken?

Hvis den, der er død, ikke var medlem af folkekirken, vil der blive tale om en såkaldt borgerlig ceremoni. Den største forskel på en borgerlig (ikke-kirkelig) og en kirkelig begravelsesceremoni er, at I ved en borgerlig højtidelighed ikke kan bruge kirken, kun kapellet, som ramme for ceremonien og heller ikke have en præst til stede.

Husk at undersøge, om den, der er død, har skrevet sine ønsker til ceremonien ned. Det kan fx være i dokumentet "Min sidste vilje".

Læs mere om 'Min sidste vilje' på www.livogdoed.dk

Det kan være en stor opgave at arrangere en afskedsceremoni. Derfor kan det være en god idé at få hjælp med planlægningen fx fra en bedemand eller andre virksomheder, der tilbyder hjælp til borgerlige afskedsceremonier.

Hvor bliver man begravet hvis man ikke er kristen?

Hvis den, der er død, ikke var medlem af folkekirken, vil der blive tale om en såkaldt borgerlig ceremoni. Den største forskel på en borgerlig (ikke-kirkelig) og en kirkelig begravelsesceremoni er, at I ved en borgerlig højtidelighed ikke kan bruge kirken, kun kapellet, som ramme for ceremonien og heller ikke have en præst til stede.

Husk at undersøge, om den, der er død, har skrevet sine ønsker til ceremonien ned. Det kan fx være i dokumentet "Min sidste vilje".

Læs mere om 'Min sidste vilje' på www.livogdoed.dk

Det kan være en stor opgave at arrangere en afskedsceremoni. Derfor kan det være en god idé at få hjælp med planlægningen fx fra en bedemand eller andre virksomheder, der tilbyder hjælp til borgerlige afskedsceremonier.

Kan man blive begravet uden kirke?

Hvis du ikke er religiøs eller medlem af Folkekirken, vil du hjælpe dine efterladte, hvis du inden din død tager stilling til, hvordan din begravelse skal foregå.

Du kan skrive dine ønsker ned. Tænk blandt andet over:

 • Hvor og hvordan vil du begraves? (kirkegård, skovbegravelse, askespredning på havet)
 • Hvem skal stå for ceremonien? (en præst eller anden religiøs leder, et familiemedlem, en bedemand, en ceremonileder fra Humanistisk Samfund)
 • Skal der være musik og sange?
 • Hvor skal ceremonien det foregå? (kapel, forsamlingshus, i dit hjem)
 • Vil du brændes eller begraves i kiste?
 • Har du ønsker til blomster o.l.?
 • Vil du skrive et brev, som skal læses op?

Hvor meget koster det at blive gift i en kirke?

Det bedste I kan gøre, når I skal lægge et budget: Kom med et bud på, hvor mange penge I overvejer at bruge på hele jeres bryllup. Det skal være et realistisk estimat. Lav et regnark, hvor I tager højde for de største poster og hvor meget I regner med at bruge på hver af posterne. Når alle udgifter er lagt sammen, har I et billede på, hvad jeres bryllup vil koste. Derfra har I mulighed for at op- eller nedjustere udgifterne på de forskellige poster, så I rammer, hvad der i jeres øjne, er et fornuftigt budget.

Her er en liste over de vigtigste poster, I skal huske:

 • Lokaler
 • Mad & drikke
 • Tøj til jer begge
 • Smykker
 • Transport
 • Invitationer, menuer, bordkort, takkekort
 • Fotograf
 • Blomster
 • Musik & underholdning
 • Evt. Overnatning
 • Evt. Bryllupsrejse